Investeren in jongeren
Er zijn redenen genoeg om te investeren in jongeren. Ze zijn de toekomst van het dorp, ze spelen een belangrijke rol in de samenleving, ze geven actief mee vorm aan de buurt. Maak & Vermaak werkt met jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, individueel of in groep.
Best mogelijke resultaten
Maak & Vermaak biedt maatwerk in jongerenwerk. We stemmen daarbij de methodieken af op de behoeften van de opdrachtgever en van de jongeren om de bestmogelijke resultaten te boeken.
Krachtige methoden
Vermaak heeft verschillende krachtige methoden ontwikkeld om jongeren een vliegwiel of een positieve kritische impuls te geven:.

Burgerstraatcoach
Een methode waarin vrijwilligers uit de wijk vaardigheden leren om zelfstandig straatwerk uit te voeren. Maak & Vermaak ondersteunt ze om zo constructief contact en betrokkenheid op te bouwen met jongerengroepen in de eigen woonomgeving.

Aanpak Risicojongeren

Het benaderen van hang- en risicogroepen op een intensieve manier. We activeren en stimuleren hen om positieve stappen te zetten, zowel in hun eigen ontwikkeling en leefomgeving als in hun wijk.

Actief Fit
is een dynamisch coachingtraject voor jongeren. We gaan zes maanden concreet met hen aan de slag op vier leefgebieden(fysieke, emotionele, sociale en intellectuele fitheid) Dit traject gebruikt peer-to-peer- en ervaringsleren om fysieke en mentale uitdagingen aan te gaan.